KATOLIČKA CRKVA ŽUPA SV. JURJA (1929)


SAGRAĐENA CRKVA SV. JURAJA

SAGRAĐENA CRKVA SV. JURAJA

Župom u Zaječaru upravljaju tradicionalno župnici borske župe koja je postala nezavisna od niške 1934. godine, no sama crkva sagrađena je pet godina pre toga. 

1929
OSNOVANA ZAJEČARSKA ŽUPA

OSNOVANA ZAJEČARSKA ŽUPA

Nakon odvajanja od niške, zaječarska župa je osnovana i njome su upravljali župnici borske župe.

1934

Župnici borske župe gotovo uvek upravljaju i župom Zaječar koja je, nakon odvajanja od niške, osnovana 1934. godine, ali je crkva sagrađena već 1929. godine. Naknadno su dograđeni (kasnije i porušeni) svetilište, sakristija i predvorje. Pre Drugog svetskog rata tu su bili stalni katolički vojni sveštenici (Rikard Zajc, Ivan Maračić) i vodili brigu o bogosluženju i župi. Kada su oni otišli, brigu o vernicima preuzeli su župnici iz Bora.

Zaštitnik zaječarske župe je Sv. Juraj mučenik, koji se slavi 23. aprila.

Svoj vrhunac župa je doživela neposredno pred rat ovih naših dana. Tada je u Zaječaru bilo mnogo katolika iz Letnice, sve samih muškaraca, samaca, i često se dešavalo da njih stotinak ispuni crkvu. Deo župskog stana dugo je bio zauzet od stranih lica na štetu župe i župnika. 

Školske sestre Sv. Franje iz Slovenije, sa sedištem u Mariboru, došle su u Srbiju 1932. godine i svoje delovanje brzo proširile i van Beograda. Tako su u Paraćinu vodile dečiji vrtić i obdanište (1937–1945), a neko vreme čak i internat za devojke u gimnaziji u Zaječaru. Godine 1941. došle su u bolnice u Senjskom rudniku, odakle su se kasnije preselile u Bor, gde su dugo radile na više bolničkih odeljenja: na hirurgiji, infektivnom, dečijem, u laboratoriji. Nažalost, kada je i poslednja sestra otišla u penziju, zbog malog broja novih članica, sestre su se povukle u Niš, odnosno vratile u Sloveniju.

Osim asumpcionista, župom su upravljali i salezijanci, dijecezanski sveštenici, a sada pripadnici Neokatekumenskog puta.


IZVOR:

Zvanična internet stranica Župe: http://kc.org.rs/sv-juraj-zajecar/

Podržite sređivanje i oživljavanje javnih prostora u Zaječaru! Donirajte sredstva u Fond "Obnova"

DONIRAJ
Podelite:

Još zanimljivih lokacija


Srednjoškolski centar

ZGRADA SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE (1959)

Na predlog Ministarstva narodnog zdravlja, 30. jula 1948. godine, osnovana je škola za medicinske se...

Opštinski dom 1

ZGRADA OPŠTINE ZAJEČAR (1923)

Započeta 1909. godine završena je za vreme mandata predsednika opštine Milana Miljkovića 1923. godin...

Ekonomska škola

ZGRADA EKONOMSKO-TRGOVINSKE ŠKOLE (1959)

Ekonomsko-trgovinska škola je nastala 1946. godine na osnovama zaječarske Trgovinske akademije. Njen...

FOTO-PRILOG IZ TIMOKA, 1968.

OSNOVNA ŠKOLA „ĐURA JAKŠIĆ“ (1960)

OŠ „Đura Jakšić“ osnovana je još 1953. godine ali je svoju zgradu dobila tek 1960. Zanimljivo je da...