ZGRADA EKONOMSKO-TRGOVINSKE ŠKOLE (1959)


Ekonomsko-trgovinska škola u Zaječaru jedna je od najstarijih srednjihstručnih škola u istočnoj Srbiji. Nastala 1946. godine na osnovamazaječarske Trgovinske akademije. Njena osnovna delatnost je redovno ivanredno srednje obrazovanje učenika u ekonomiji, pravu, administrativnimposlovima, trgovini, ugostiteljstvu i turizmu. Škola danas ima 28 savremenoopremljenih kabineta, biblioteku, školsku radionicu za ugostitelje i klubučenika.

Tokom XIX veka, sa porastom broja trgovaca,zanatlija i zanatskih radnji u Zaječaru, javila se i potreba njihovogudruživanja i obrazovanja. Na osnovu „Uredbe o esnafima“ iz 1847. godine, uZaječaru je 1849. godine osnovano 6 esnafa: boltadžijsko-bakalsko-bojadžijski,abadžijsko-terzijsko-ćurčijski, papudžijsko-mumdžijski, ekmegdžijski,tufegdžijsko-kovački i lončarski. Godine 1894. grupa zaječarskihtrgovačkih pomoćnika i mlađih trgovaca osnovala je i svoju prvu organizaciju, Zaječarskutrgovačku omladinu. Osnovana je sa ciljem stručnog usavršavanja iorganizacije kulturnog života trgovačkog podmlatka, te je udruženjeorganizovalo svoju čitaonicu (u prvo vreme smeštena u Hotelu „Bosna“),priređivala zabave (u „Velikoj kafani“ u centru grada) i organizovala izlete.Kako bi obezbedila prostorije za svoju organizaciju i pokazao svoju ekonomskumoć, Trgovački esnaf je 1904. godine podigao i svoj dom, gde se danasnalazi zaječarsko pozorište.

Do kraja XIX veka, trgovci su se uglavnomobrazovali kroz rad, kao šegrti, da bi nakon 1880. godine prvi zaječarskimladići odlazili na izučavanje trgovine u Peštu. Prvi konkretni rezultati nastručnom osposobljavanju trgovaca postignuti su 1903. godine kada jeZaječarska trgovačka omladina otvorila svoju prvu Prazničnu trgovačku školu.Za rad škole nedeljom bile su obezbeđene dve učionice u tadašnjoj osnovnojškoli, danas OŠ „Desanka Maksimović“. Škola je bila četvororazredna a njom jeupravljao učitelj Sveta Ivković. Nakon pauze od 1905. do 1910.kada je ponovo otvorena, najviše na insistiranje Beogradske trgovačke omladine,njeno finansiranje je preuzela država. Škola prestaje sa radom i tokom Prvogsvetskog rata, da bi 1. septembra 1921. godine bila ponovo otvorena i podeljenana Zanatsku i Trgovačku.

Nakon Drugog svetskog rata, NR Srbija donela je31. jula 1946. godine Odluku o otvaranju Trgovačke akademije uZaječaru, sa jedni odsekom, kada je upisan 81 učenik u dva odeljenja. U ovomperiodu, akademija je bila smeštena u delu postojeće zgrade Gimnazije,sa direktorom Evgenijem Nešićem na čelu. Uoči školske 1948/49.godine preseljena je u zgradu bivše ženske osnovne škole, danas ŠOSO„Jelena Majstorović“ i Muzičke škole, gde je radila pet ipo godina. Školske 1950/51.godine zaječarska Trgovačka akademija dobija naziv Srednja ekonomska škola.Nakon iseljenja OŠ „Ljuba Nešić“ iz zgrade Gimnazije 1953. godine,Trgovačka akademija je ponovo vraćena u ovu zgradu. Ponovo je preseljena 1959.godine, ovoga puta u zgradu u ulici Knjeginje Ljubice, u kojoj se i danasnalazi, a koju je na početku delila sa Gimnazijom i delimično Medicinskomškolom. Sledeća promena naziva usledila je 1961/62. godine i školapostaje Ekonomska škola. Godine 1970. formiran je Centar zaekonomsko obrazovanje u Zaječaru, sjedinjavanjem Ekonomske škole, Ustanoveza praktičnu obuku i smeštaj učenika u privredi ugostiteljske struke naKraljevici, i 12 trgovinskih i 4 ugostiteljska odeljenja Škole za kvalifikovaneradnike u Zaječaru. U narednih desetak godina Centar se razvijao iprilagođavao, ali je ostao pri početnoj orijentaciji obrazovanja ekonomskihtehničara, prodavaca, konobara i kuvara.

Zajedno sa ostale tri srednje škole –Medicinskom, Tehničkom i Gimnazijom – Ekonomska škola je 1. jula 1977.godine formirala Obrazovni centar usmerenog obrazovanja „AVNOJ“, te se uzgradu škole uselila radna jedinica zajedničke osnove. Početkom 1979. godinecentar je transformisan u Centar usmerenog obrazovanja „AVNOJ“ sa izmenjenomstrukturom i statusom. U njemu su postojale dve faze, od kojih je u prvojrealizovana Zajednička osnova, a u drugoj sticana teorijska i praktična znanjaza obavljanje određenih poslova u okviru izabrane struke. Školske 1987/88.Centar usmerenog obrazovanja je definitivno ukinut i vraćene su prethodnečetiri srednje škole koje i danas postoje.

Školske 2017/18. škola je imala 22 odeljenja i617 učenika, dok se nastava realizovala kroz sedam obrazovnih profila:ekonomski tehničar, pravni tehničar, poslovni administrator, finansijskiadministrator, turistički tehničar, trgovac, konobar, kuvar. U školi su bileili su još uvek aktivne i brojne sekcije sa zapaženim uspesima, od literarne,dramske, foto, likovne, folklorne, daktilografske, Trezvenjačkog društva„Mladost“, do izviđačkih četa, planinarsko-smučarskog društva, udruženja matematičara„Mladi pitagorejci“, školskog časopisa, itd. U školi radi i učenički restoran„BUM“, kao i prodavnica za obuku trgovaca, savremeno opremljeni biroi za obukurada u kancelarijama, i nedavno napravljene tri letnje učionice za nastavu uprirodi.

IZVORI:

Ekonomsko-trgovinskaškola Zaječar 1946/47 – 2016/17. Zaječar, 2017.

Zvanična internet stranica: http://etszajecar.edu.rs/

Podržite sređivanje i oživljavanje javnih prostora u Zaječaru! Donirajte sredstva u Fond "Obnova"

DONIRAJ
Podelite:

Još zanimljivih lokacija


ISTORIJSKI ARHIV DANAS

ZGRADA ISTORIJSKOG ARHIVA (1932)

Impresivna porodična kuća Milana Savića, jednog od najbogatijih Zaječaraca početkom XX veka, od 1979...

FOTO-PRILOG IZ TIMOKA, 1968.

ZGRADA OŠ „ĐURA JAKŠIĆ“ (1960)

OŠ „Đura Jakšić“ osnovana je još 1953. godine ali je svoju zgradu dobila tek 1960. Zanimljivo je da...

Pravoslavna crkva

SABORNA CRKVA ROŽDESTVA PRESVETE BOGORODICE (1834)

Nakon oslobođenja od otomanske vlasti, na inicijativu kneza Miloša, osnovana je Timočka eparhija i a...

Milanče Lalović, Gimnazija

ZGRADA OŠ „LJUBA NEŠIĆ“ (1892)

Tokom svoje istorije, bila je dom zaječarskoj Gimnaziji (1893-1959), Srednjoj ekonomskoj školi (1946...