Lista lokacija


Ova lista stalno raste tako što dodajemo nove podatke o zanimljivim građevinama u Zaječaru. Naučite nešto novo ili jednostavno uživajte u starim fotografijama!

Izaberi kategoriju:


Sve Kategorija 2 Kategorija 1

ZGRADA SPECIJALNE I MUZIČKE ŠKOLE (1897)

Zgradu je 1897. godine, u sklopu Esnafskog doma, podiglo Udruženje trgovaca i poklonilo zaječarskoj opštini za potrebe vaspitanja ženske mladeži. U njoj su se vremenom menjali stanari i ovde su se nalazile sledeće institucije: Ženska osnovna škola (1...

Saznaj Više

ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE „DESANKA MAKSIMOVIĆ“ (1904)

Jedna od najimpresivnijih školskih građevina sa početka XX veka, u njoj su se ovim redosledom nalazile sledeće škole: 1904–1953 Muška osnovna škola, kasnije Osnovna škola broj 1; 1953–1993 OŠ „Milenko Brković Crni“ koja 1993. godine postaje OŠ „Desan...

Saznaj Više

ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE „LJUBA NEŠIĆ“ (1892)

Tokom svoje istorije, bila je dom zaječarskoj Gimnaziji (1893-1959), Srednjoj ekonomskoj školi (1946-48, 1953-59), Školi za lekarske pomoćnike (1952-59), a od 1959. godine i osnovnoj školi „Ljuba Nešić" koja se i danas tu nalazi.

Saznaj Više

OSNOVNA ŠKOLA „ĐURA JAKŠIĆ“ (1960)

OŠ „Đura Jakšić“ osnovana je još 1953. godine ali je svoju zgradu dobila tek 1960. Zanimljivo je da je u njoj od 1960-1966. godine radila u večernjim satima i Škola za opšte obrazovanje radnika i službenika (osnovana 1948. godine).

Saznaj Više

OSNOVNA ŠKOLA „LJUBICA RADOSAVLJEVIĆ – NADA“ (1972)

OŠ "Ljubica Radosavljević Nada" svečano je otvorena 7. septembra 1972. godine. Projektovala je arh. Ljiljana Jeremić po najsavremenijim dostignućima u gradnji škola.

Saznaj Više